NROF
 

Forsvarets Veterantjeneste har fått ny midlertidig sjef

Hentet fra Forsvaret.no

Anda, som kommer fra Forsvarsstaben, kjenner veteranarbeidet godt. Ikke minst arbeidet med Regjeringens handlingsplan «I tjeneste for Norge»​​.

— Jeg har vært med fra dag én. Jeg kjenner bakgrunnen, utviklingen og alle prosessene som gjør at vi er der vi er i dag.
— At jeg kjenner saken gjør at det er lett å tre inn. Og det er viktig – for vi er i en fase hvor vi ikke har råd til å stoppe opp.

Brigader Anda skal lede Forsvarets veterantjeneste midlertidig inntil ett år, og er opptatt av å holde stø kurs.
​​
— Det viktigste er at vi har veteranene i fokus. Veteranene skal merke at det gjøres noe. De skal bli ivaretatt og anerkjent. Dette skal gjøres på en måte som er bedre enn det har vært.

— Vi skal også gjennomføre handlingsplanen i henhold til tidsfristen i 2013. Det inkluderer blant annet evalueringen av veterantjenesten og implementeringen av en ny, permanent organisasjon.

Kommer du og veterantjenesten til å lykkes med dette arbeidet?

— Ja, det gjør vi. Veteransaken har et stort politisk og militært fokus. I tillegg er det stilt tilstrekkelige ressurser til disposisjon.

— Dessuten er vi ikke alene. Veteranorganisasjonene er for eksempel en viktig faktor i det arbeidet vi gjør. I fellesskap kan vi løse utfordringene vi står overfor.

Hvilke utfordringer står dere overfor?

— Det vil alltid være enkeltveteraner som sliter – uansett hvor godt vi lykkes. Det blir viktig å videreføre samarbeidet med det sivile hjelpeapparatet.

De aller fleste veteranene sliter ikke. Veterantjenesten påpeker gjerne at veteranene er en ressurs. Hvorfor er de det?

— Fordi de har valgt å dra ut selv. De ivrer for noe. De er, og vil alltid være, ressurspersoner.

— I tillegg blir alle som reiser ut i dag selektert både fysisk og psykisk. De blir trent til å gjøre jobben. Støtteapparatet både før, under og etter tjeneste er dessuten bedre i dag enn det var tidligere.
Geir Anda

Å lede veteranarbeidet er en krevende øvelse som involverer mange aktører både med og uten uniform. Hvilken type leder er du?

— Jeg tror jeg er i stand til å snakke med de fleste på en folkelig måte. Jeg ønsker å være en inkluderende og lyttende sjef.​​​
<< Previous        255 av 310        Next >>
 
 
 
Skriv ut