NROF
 

Forslag til ny våpenlov


Regjeringen har i dag lagt frem et forslag til ny våpenlov. Sentralt i forslaget er adgangen til å erverve halvautomatiske rifler med stort skadepotensiale, dvs. våpen som opprinnelig er konstruert for helautomatisk ild eller til bruk for politi og forsvar.

Det legges opp til å kunne gjøre unntak for spesifikke skytterorganisasjoner. NROF arbeider nå med å analysere lovforslaget for å se om det vil få konsekvenser for NROFs virksomhet.

Vi vil komme med mer informasjon så snart som mulig. 

Forslaget til ny våpenlov kan leses her.
<< Previous        47 av 313        Next >>
 
 
Skriv ut