NROF
 

Følg NROF på Facebook

Er du klar over at NROF og mange av våre avdelinger er å finne på Facebook?

Av erfaring er det noen ganger enklere å informere kjapp og greit på FB enn på www.nrof.no. Vi i sekretariatet forsøker å gi god og rask informasjon til våre medlemmer (og andre) og her har FB blitt et godt verktøy i tillegg til de tradisjonelle informasjonskanalene.

Det hyggelige er at også flere av NROFs avdelinger nå har egne sider på FB. Sjekk om DIN avdeling har egen FB-side. Hvis ikke, kanskje du kan ta et initiativ, kontakte styret og opprette en side?

Disse avdelingene har FB-side i dag:
NROF sentralt
NROF avd. yngre befal
NROF avd. sør-Østerdal
NROF avd. Kongsberg
NROF avd. Salten
NROF avd. Follo

<< Previous        291 av 317        Next >>
 
 
 
Skriv ut