NROF
 

Etiske problemstillinger i nyere militære konflikter

NROFs "Etikkurs" arrangeres helgen 16. til 18. november på Akershus Festning

Forsvarets høgskole og Norske Reserveoffiserers Forbund har på ny utformet et ”Etikkurs”. Denne gangen skjer dette over temaet ” Etiske problemstillinger og utfordringer i nyere militære konflikter”.

Kurset gjennomføres i tiden 16. til 18. november ved FHS på Akershus festning. Kurset er innledet i tre avsnitt som faglig sett kan stå hver for seg.

Fredag 16. november etter lunsj: Hvordan kan etisk refleksjon veilede oss i møte med en ny militær virkelighet?

Lørdag 17. november hele dagen: Etiske refleksjoner knyttet til nyere militære konflikter og aktører, herunder kompliserte konflikter, teknologiske våpen og barnesoldater.

Søndag 18. november før lunsj: Reintegrering av soldater etter endt tjeneste og veteranproblematikken som utfordring for Forsvaret.

Kurset tar sikte på å reise, belyse og diskutere aktuelle etiske problemstillinger i møte med nyere militære konflikter.

Under kurset vil du få tilgang til landets fremste eksperter innen feltet etikk og du kan oppdatere deg på status i dagens forsvar i et høgskolemiljø.

Det forutsettes at NROF-medlemmer som har gjennomgått kurset gjennomfører informasjon og orienteringer ved egen avdeling.

Kursavgift pr økt (ca 4 timer)
• Medlemmer av NROF – kr 300,- inkludert middag fredag, eller lunsj lørdag eller søndag
• Ikke medlemmer av NROF – kr 600,- inkludert middag fredag, eller lunsj lørdag eller søndag

Kursavgift for hele kurset, fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag
• Medlemmer av NROF – kr 900,- inkludert to middager og to lunsjer
• Ikke medlemmer av NROF – kr 1800,- inkludert to middager og to lunsjer

Deltagere som ikke følger hele kurset men ønsker å delta under kursmiddagen på lørdag, betaler kr 600,- i tillegg.

NROF-medlemmer får for øvrig godtgjøring etter reiseregning, og opphold dekket under kurset.

Meld din interesse og send oss noen ord om hvorfor du skal få plass på årets "Etikkurs". Du får deretter tilsendt skjema hvor du tilpasser din tilstedeværelse i samsvar med eget ønske.

Påmelding til
post@nrof.no med påmeldingsfrist 17. oktober.

<< Previous        233 av 317        Next >>
 
 
 
Skriv ut