NROF
 
I 1993 skrev Generalinspektøren for Sjøforsvaret at:
 “Sjøoffiserer flest er mer praktisk enn teoretisk interessert fordi de har et praktisk yrke. Dersom de skriver, er det gjerne jordnært og har normalt et kortsiktig siktemål. Glødende interesse for å sette strategiske problemstillinger under debatt, hører derfor ikke til de mest fremtredende trekk ved den norske sjøoffisersstand.”

Kontreadmiral Prytz hadde mye rett da han skrev dette, og det gjelder formodentlig langt flere enn sjøoffiserer. Spørsmålet er: Bør og må det være slik?

Utgivelsen av boken Krigens vitenskap – en innføring i militærteori innbyr til å reflektere rundt slike spørsmål. Kan noen av de utfordringene vi har møtt i våre utenlandsoperasjoner spores tilbake til at offiserer tenker og skriver for jordnært og kortsiktig? Er gapet mellom krig i teorien og krig i praksis for stort?

Program:
09:15-09:30
Kaffe og forfriskninger i Kirkesalen.

09:30-09:50
- Sjef Forsvarets stabsskole flaggkommandør Håkon Tronstad ønsker velkommen.
- Oberstløytnant Harald Høiback: Om bokprosjektet.

09:50–10:20
- General (R) Sverre Diesen: Bør en offiser ha det i hodet eller i bena? Hva kan systematisk tenkning egentlig hjelpe oss med i krig?
- Professor Raino Malnes: Menneskevitenskapens karakter og begrensninger. Hva kan systematisk tenkning om krig egentlig baseres på?

10:20–10:30
Pause

10:30–11:00
- Oberst Eldar Berli: Militærvitenskapens praktiske nytte. Erfaringer fra blant annet Afghanistan.
- Journalist Øyvind Brigg (TV2): Er det slik at moderne kriger i større grad avgjøres på nyhetsdesken enn i felt? I så fall; hvilke krav må da stilles til offiserers kompetanse og egenskaper?

11:00–11:30
Paneldiskusjon

Påmelding sendes bibl@fhs.mil.no.
<< Previous        206 av 317        Next >>
 
 
Skriv ut