NROF
 

Enstemmig politisk støtte til reservens betydning!

Stortingsmelding 14, ”Kompetanse for en ny tid”, ble vedtatt enstemmig av Stortinget fredag 14. juni.


NROF var til høring i Utenriks- og Forsvarskomitéen i april og ga der NROFs tilbakemelding på stortingsmeldingen. I tilbakemeldingen ble det blant annet lagt vekt på at det er viktig med en grundig gjennomgang av det potensialet som et moderne og systematisk reservistkorps representerer.

I innstillingen fra komitéen er det derfor interessant å lese at ”Komiteen viser til forslaget fra Norske Reserveoffiserers Forbund om at det som del av det videre arbeidet med personell- og kompetansereformen utarbeides en helhetlig reservistutredning, og støtter dette”. Dette vil være viktig for reservens fremtidige stilling og derfor viktig for Forbundet. 

NROF satt på tilhørerbenken under behandlingen og det var ikke de store uenighetene blant de politiske representantene rundt meldingen. Den ble også vedtatt enstemmig.

NROF setter stor pris på at det kom såpass tydelig frem i innstillingen komitéen at det bør være en godt og formelt rammeverk for forholdet til arbeidsgivere i det sivile næringsliv. For å få til en tettere integrering mellom Forsvaret og det sivile samfunnet, var nettopp dette en av hovedkonklusjonene i rapporten etter prosjektet ”Employer Support”.

<< Previous        172 av 310        Next >>
 
 
Skriv ut