NROF
 
På fredag 1. juni fikk vi besøk av ekspedisjonssjef i Forsvarsdepartementet, Kjersti Klæboe. Hun er nytilsatt ekspedisjonssjef i "Avdeling for personell og fellestjenester" (også kalt FD1) og en av NROF nære støttespillere i Forsvarsdepartementet. Hun har lang erfaring fra forsvars- og sikkerhetspolitikk i FD.
Generalmajor Rune Jakobsen, sjef operasjonsavdelingen på FOH, etterfulgte Klæboe på fredag. Hans foredrag hadde tittelen "Forsvaret i endring".
På lørdag har vi hatt besøk av sjefene i hhv HV16, oberst Rune Solberg og HV02, oberst Stein E. Lauglo.

Oberst Rune Solberg, sjef i HV16 og tidligere PRT-sjef i Afghanistan, snakket om "Erfaringer fra Afghanistan - noe for reserveoffiserer?" Solberg svarte selv på spørsmålet, klart og tydelig: "Ja, reserveoffiseren har definitivt en rolle å spille ute i operasjoner".Oberst Stein E. Lauglo snakket om Heimevernet (HV02) og NROF. Hva er NROFs rolle for HV?

 
<< Previous        238 av 310        Next >>
 
 
 
Skriv ut