NROF
 

Delta i nasjonalt grunnkurs i psykologiske operasjoner

Forsvarets høgskole (FHS) gjennomfører nasjonalt grunnkurs i psykologiske operasjoner (PSYOPS) 3. til 7. september. NROF har fått tildelt noen få plasser.


Kurset gir en innføring i og forståelse for PSYOPS og hvilken kapasitet dette utgjør i ulike operasjoner. Forholdet til informasjonsoperasjoner, mediaoperasjoner og strategisk kommunikasjon står også sentralt

Elevene vil få innsikt i tidligere gjennomførte psykologiske operasjoner med eksempler hentet fra forskjellige konflikter, og nærmere studier av nyere operasjoner.

Kurset vil også omfatte kommunikasjonsplanlegging, målgruppeanalyse og kontra PSYOPS teknikker, og leksjoner i påvirkning, PR og markedsføring.

Da PSYOPS inkluderer målgrupper fra enkeltindivider til hele nasjoner, vil kurset berøre alle nivåene, politisk- militærstrategisk nivå via operasjonelt til taktisk nivå.

Kursets målgruppe:
Kurset er primært beregnet på personell (mil/siv) innen operasjons-, etterretnings-, sikkerhets- og presse- og informasjonstjeneste i fellesstabene og ned til taktisk nivå i forsvarsgrenene. Videre er kurset aktuelt for personell fra relevante deler av statsforvaltningen, samt for NROF.


Det er til sammen 20 kursplasser. Plassene prioriteres til personell som er disponert for PSYOPS-tjeneste, personell innen kommunikasjons- og medietjeneste i Forsvaret, samt andre med operativt behov.

Ved uttak av NROF-medlemmer vil personer med kompetanse innen kommunikasjon, og som er aktuell for tjeneste i Forsvaret, og  kan være aktuell i stillinger innen dette området, eller for annen tjeneste i utlandet, bli foretrukket.

Forberedelser:
Elever får tilsendt en mindre forstudiepakke, og kurset er basert på at man forbereder seg individuelt.


Vilkår:
NROF vil bestille forlegning for deltagere som bor utenfor Oslo-området. De som har adresse innenfor Oslo-området forutsettes at bor hjemme. Lunsj vil være tilgjengelig ved FSTS kantine. NROF dekker  bestilt opphold og legitimerte reiseutgifter til og fra kurset.

Kursavgift Kr 2000,- innbetales over konto 5033.05.0941 umiddelbart etter uttak.

Fremmøtested er Forsvarets Stabsskole, og perioden er 3.-7. september 2012. Nøyaktig fremmøtetid vil bli angitt senere.

Det kreves klarering "Hemmelig" og klareringsbevis skal medbringes.

Påmelding til post@nrof.no . Påmeldingen skal inneholde navn, adresse, e-post og telefonnr (mobil) og motivering for å delta på kurset. Søknadsfrist er 25. juli.

Etter påmelding vil søkeren få tilsendt registeringsskjema for utfylling før uttak.

Det forutsettes at kursdeltager gjennomfører orientering ved egen avdeling i etterkant av kurset.
<< Previous        237 av 317        Next >>
 
 
 
Skriv ut