NROF
 

CIOR-medarbeidere tildelt NROFs hedersplakett

Major Tony Fossum og oberst Knut Jahr ble på en tilstelning torsdag 13. juni tildelt NROFs hedersplakett.


Bakgrunnen for tildelingen var arbeidet de nedla da de satt som hhv assisterende generalsekretær (Tony Fossum) og generalsekretær (Knut Jahr) da Norge og NROF satt med presidentskapet i CIOR fra 2010 til 2012. CIORs presidentskap ble støttet av Forsvaret både økonomisk og møtt med positiv vilje i alle sammenhenger. CIOR har også bidratt til å øke NROFs økonomi i årene Norge hadde presidentskapet.


Fra venstre Tony Fossum, president i NROF Jon Erling Tenvik og Knut Jahr.

Her er utsnitt av Hedernemndas begrunnelse:
……..”Knut Jahr har ledet CIOR-sekretariatet på en utmerket måte, og han har lagt til rette for at sekretariatet har fungert meget bra til beste for hele CIOR-organisasjonen. Han har således løst oppgavene på en meget tilfredsstillende måte. Knut Jahr har et vinnende vesen og er oppgave- og resultatorientert. Han har derfor bidratt sterkt til at Norges engasjement i CIOR-sammenheng har fått positiv omtale og renommé.”…………

………”Tony Fossum løst oppgavene på en meget tilfredsstillende måte. Han er en inspirerende person og har bidratt sterkt til at CIOR-sekretariatet har fungert som det skulle”……...

Vi gratulerer!

CIOR
CIOR så dagens lys i 1948 og er eldre enn NATO. Starten skjedde beskjedent da reserveoffiserersforbund fra Belgia, Frankrike og Nederland dannet en felles paraplyorganisasjon. I dag er den vokst til å bli verdens største sammenslutning av reserveoffiserer.

Organisasjonens hovedroller er å bidra med råd angående reservister og støtte til NATO-alliansen, samt fostre reservistenes profesjonelle utvikling. Forholdet mellom CIOR og NATO er definert i NATO Military Committee 248/1. 
<< Previous        181 av 317        Next >>
 
 
Skriv ut