NROF
 

Bruk reservistene

Dette er overskriften på pamfletten NROF i disse dager sender ut til alle landets stortingsrepresentanter.

Vi sender den også til statsministeren, forsvarsministeren, justisministeren og utenriksministeren og politisk ledelse i departementene. Forsvarsledelsen mottar den, alle distriktssjefer i Heimevernet mottar den og alle generalinspektørene. Alle forsvarsrelaterte organisasjoner mottar den også.

Budskapet til NROF er at samfunnets kompetanse må brukes bedre - bruk reservistene. Ved å bruke reservistene vil Norge få utholdenhet og tilgang på personell og kompetanse som kun koster penger når de brukes. 

Les pamfletten du også ved å klikke her. Ønsker du den tilsendt, sender du bare en e-post til camilla.brisa@nrof.no og skriver hvor mange du vil ha og adressen din.

<< Previous        82 av 310        Next >>
 
 
Skriv ut