NROF
 

Nå har du anledning til å være med Folk & Forsvar til Brussel!


NROF har fått mulighet til å sende ett medlem på Folk & Forsvars studietur til Brussel 13. til 15. mai.

På programmet står blant annet besøk til NATO HQ. Der vil det bli orienteringer av sentrale personer i organisasjonen med spørsmålsrunder og diskusjoner. Det forutsettes aktiv deltagelse i diskusjonene og disse vil primært foregå på engelsk.

Det vil også bli tur til SHAPE og besøk hos den norske EU-delegasjonen (Norway House).

NROF vil dekke egenandelen på kr. 2500,-. Dette inkl. fly t/r Brussel, to overnattinger i enkeltrom, to frokoster og to lunsjer. Middagsutgifter må dekkes av den enkelte.

Har DU lyst til å være med? Send oss et kort skriv på post@nrof.no på hvorfor du bør representere NROF i Brussel og hvordan du har tenkt å informere din lokalavdeling med det du tilegnet deg av kunnskap fra Brussel i etterkant av turen. Den som reiser for NROF må også skrive "reisebrev" til Pro Patria.

Send oss din tanker og gode motivasjon innen 8. april!

Les invitasjonsbrevet fra Folk & Forsvar her.
 
<< Previous        144 av 310        Next >>
 
 
Skriv ut