NROF
 

NROF arrangerer dagskurs i informasjonsoperasjoner

Lørdag 20. oktober kl. 0900-1700 i Fanehallen

Kurset vil være todelt: 
- Første bolk vil være en introduksjon til informasjonsoperasjoner og psykologiske operasjoner
- Andre bolk vil presentere russiske informasjonsoperasjoners fremgangsmåte og metodikk, og dets del i det som har blitt populært kalt "hybrid krigføring".

Meld deg på til post@sekr-nrof.no innen 15. oktober. Kurset holdes i Fanehallen på Akershus festning, er ugradert og vi stiller ingen krav til sikkerhetsklarering. Det er oppmøte og registering fra kl. 0830.

Personer som ikke er medlemmer av NROF er også velkomne til å delta under seminaret. Det forutsettes at NROF-medlemmer gjennomfører informasjon og orienteringer ved egen avdeling etter seminaret.

Seminaravgift:
-NROF-medlemmer: Ingen
-Ikke-medlemmer av NROF: Kr 100,-

Reise og opphold:
Den enkelte må selv organisere og sørge for reise og opphold under seminaret. De som har adresse innenfor Oslo-området forutsettes å bo hjemme. Husk at NROFs hotellavtale skal benyttes om overnatting er nødvendig. NROF-medlemmer får, i henhold til bestemmelsene i NROFs reiseregulativ, refundert reise og opphold som overstiger Kr. 1500,-.

<< Previous        18 av 321        Next >>
 
 
Skriv ut