NROF
 

Bli med på Vårspretten og stang lørdag 20. april

NROF avd. Oslo inviterer til åpent banestevner lørdag 20. april kl. 1000.

Fremmøte senest kl.09.30 på Løvenskioldbanen, Bærum for våpenkontroll og registrering. 

Programmene er lagt ut på NROF avd. Oslos hjemmeside: http://www.nrofoslo.com
(Våpenseksjonen – Skyteprogrammer – Vårspretten/Stang).

Stevnet følger NROFs skytereglement.

GEVÆR
Arrangøren stiller med lånevåpen (AG-3). Vi disponerer tennstempel til AG-3 og HK-416.

Det kan skytes i følgende 2 våpenklasser: 
Kl. I. Halvautomatiske armegevær, kaliber 7.62 mm.
Avtrekk, umodifisert - minst 2,5kg.
Kl. II. Halvautomatiske armegevær, kaliber 5.56 mm sentertenning.
Avtrekk, umodifisert - minst 2,0kg. 
Det er behov for 2 magasiner i begge klasser. (Stang etter eget behov)!

ANTREKK OG UTSTYR
Reglementert arbeidsuniform eller feltuniform. Spesiallue, skytejakke, skytehanske(r) eller pølle er 
ikke tillatt. Albue, knebeskytter og skytebriller kan benyttes.

AMMUNISJON
NROF avd. Oslo holder ammunisjonen (blyfri) til AG-3 og 5.56 til avdelingens skyttere. Andre må holde ammunisjon selv. Tilnærmet lik fabrikkammunisjon i styrke.

RESULTATER OG PREMIERING
Premiering etter stevnet.

PÅMELDING 
Påmelding via ”Min Side” senest onsdag 17. april. 

Man kan starte i begge geværklassene. Startkontingenten er kr. 100,- pr klasse (Vårspretten + Stang) og betales ved fremmøte. Etterpåmelding er mulig dersom det er ledig kapasitet og startkontingenten vil da være kr. 200,- pr 
klasse.

Vel møtt til et hyggelig banestevne!

Lt. Helge Alm
Leder Våpenseksjonen
<< Previous        186 av 310        Next >>
 
 
Skriv ut