NROF
 

Vårspretten - åpent banestevne

NROF avd. Oslo inviterer til åpent banestevne, ”Vårspretten” lørdag 14. april. Fremmøte innen kl.09.30, Løvenskioldbanen i Bærum for våpenkontroll og registrering.

Skyting starter kl. 1000

Programmene er lagt ut på Osloavdelingens hjemmeside: http://www.nrofoslo.com
(Våpenseksjonen – Skyteprogrammer – Vårspretten).

Stevnet følger NROF tekniske reglement.

GEVÆR.
Arrangøren stiller med lånevåpen (AG-3). De som ønsker lånevåpen MÅ si fra om dette i påmeldingen. Osloavd. disponerer tennstempler til AG-3 OG HK-416 som kan lånes ut.
Det kan skytes i følgende 2 våpenklasser:

I. Halvautomatiske armegevær, kaliber 7.62 mm.
Militær selvladerifle eller sivil utgave av slik i nevnte kaliber. Magasinkapasitet minst 10 skudd; kun ordinære ”jernsikter”, dvs. korn + aperture/skur, er tillatt; tillatt rem er type tilsvarende original, militær rem vanlig for våpentypen – matchrem er ikke tillatt.

II. Halvautomatiske armegevær, kaliber 5.56 mm sentertenning.
Militær selvladerifle eller sivil utgave av slik i nevnte kaliber. Magasinkapasitet minst 10 skudd; optiske siktemidler er tillatt; tillatt rem er type tilsvarende original, militær rem vanlig for våpentypen – matchrem er ikke tillatt.

Generelle bestemmelser for geværklasser:
Se NROFs skytereglement for bestemmelser for våpen i de enkelte klasser. Dersom Forsvarets våpen benyttes, skal dette være uendret. Munningsbrems/rekylkompensator eller innretning som virker som dette, er ikke tillatt i geværklasse I. Avtrekket skal være på minst 2.5 kg i klasse I og II. Det er behov for 2 magasiner.

ANTREKK OG UTSTYR
Reglementert arbeidsuniform eller feltuniform. Spesiallue, skytejakke, skytehanske(r) eller pølle er ikke tillatt. Albue, knebeskytter og skytebriller kan benyttes.
Unntak : Det vil ikke være tillatt med skytterur.

AMMUNISJON
NROF avd. Oslo holder ammunisjonen (blyfri) til AG-3. Det er tillatt å benytte egen ammunisjon. Kun mantlet ammunisjon – tilnærmet lik fabrikkammunisjon i styrke.

RESULTATER OG PREMIERING
Ordinær 1/3 premiering i hver klasse.

PÅMELDING
Påmelding skal inneholde: Grad, fullt navn, adresse, lokalforening, telefonnummer, samt hvilke geværklasser man vil delta i. Hver deltager kan starte i begge geværklassene. Det anmodes om påmelding senest i løpet av onsdag 11. april.
Startkontingenten er kr. 100,- pr klasse og betales ved fremmøte. Etterpåmelding er mulig dersom det er ledig kapasitet og startkontingenten vil da være kr. 150,- pr klasse.

Påmelding til kontaktperson for NROF avd. Oslo:
Kapt. Arne Thorvaldsen
Tlf: 917 58 767
E-post: athorvaldsen@online.no

Lett servering, kaffe og vafler.
Vel møtt til et hyggelig banestevne.

Lt. Helge Alm
Leder Våpenseksjonen
NROF avd. Oslo

<< Previous        258 av 310        Next >>
 
 
 
Skriv ut