NROF
 

Bli med på NROFs militærmaktseminar!

Bli med på årets militærmaktseminar i Kirkesalen på Forsvarets stabsskole lørdag 25. og søndag 26. november. Start er kl. 0900 lørdag og avsluttes søndag ca. kl. 1500.

Både Sjef Hæren, generalmajor Odin Johannessen, stabssjef i Heimevernet, brigader Ivar Halset, og leder av Landmaktsutredningen, brigader Aril Brandvik, kommer.


Hva gjør Norge for å møte nye sikkerhetspolitiske utfordringer i Europa? Hvilke utfordringer står Forsvaret overfor? Hva blir konsekvensene av Landmaktsutredningen?


AV FOREDRAGSHOLDERE SOM ER PÅ PLASS, KAN VI NEVNE:


Brigader Aril Brandvik, leder Landmaktsutredningen
Generalmajor Odin Johannessen, Sjef Hæren
Brigader Ivar Halset, stabsjef i Heimevernet
Generalmajor Odd Harald Hagen, sjef FD4 i Forsvarsdepartementet
Flaggkommandør (P) Jacob Børresen
Bjørn Olav Knutsen, forsker på FFI

Påmelding må skje til post@nrof.no snarest mulig.

Det er kursavgift for medlemmer på kr. 250,- og for ikke-medlemmer på kr. 500,-.

Lunsj lørdag og søndag dekkes av kursavgiften. NROF dekker reise for medlemmer som overstiger kr. 1500,- og som er innenfor NROFs reiseregulativ.
<< Previous        36 av 310        Next >>
 
 
Skriv ut