NROF
 

Beste befalselev belønnet med sverd

Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF) avdeling Kristiansand overrakte det attraktive Snartemo-sverdet til beste befalselev ved Luftforsvarets skolesenter på Kjevik i juni.

Det ble til sammen uteksaminert 89 elever. Kampen om å få utmerkelsen hang høyt. Beste elev oppnåde hovedkarakteren A som er den høyest mulig oppnålige.

Ved avsluttningssermonien ble sverdet, samt en innrammet tekst som beskriver sverdet og dets historie, overrekt av Kaptein (R) Jan Larsen fra NROF avd. Kristiansand.

Beste elev i de to klassene var Nichlas Hansen fra Trondheim, som stolt kunne motta utmerkelsen. Han tar med seg gaven til Ørland Hovedflystasjon hvor han nå skal tjenestegjøre.

- Opprinnelig var ringsverdet fra Snartemo i Vest-Agder forbehold samfunnets beste ledere eller krigere og symboliserte troskap og lojalitet til deres herre, forteller formann i NROF avd. Kristiansand, Rolf-Wiggo Lystad. 

- Det er jo nesten ikke forsvarsavdelinger igjen på Sørlandet, så tanken er å gi en utmerkelse til de som velger å ta en militær lederutdanning. Sverdet skal være til inspirasjon, noe som er verd en ekstra innsats . Snartemosverdet er fra vår landsdel, dette og symbolikken med troskap, lojalitet og at slike sverd var et Europeisk høvdingmerke som var forbeholdt kongens elitekrigere, gjorde at vi valgte å gi en kopi til beste befalselev, sier Lystad.
 


Sverdet skal være et ekstra minne fra NROF og ikke minst en inspirasjon for videre arbeid i Forsvaret.

NROF i Kristiansand ønsker at dagens befalselever skal vite at det finnes en organisasjon som er attraktiv for kommende, nåværende og tidligere offiserer i Forsvaret.

SNARTEMOSVERDET

 

Sverdet som er fra 500 tallet, ble funnet i bygda Snartemo i Hægebostad  kommune i Vest-Agder i 1933.

Selve sverdet er forgylt i sølv og er et av de eldste ringsverdene fra Merovingertiden. Ringsverdet ble funnet i en grav og tilhørte etter all sannsynlighet en betydelig høvding.

Okkupasjonsmakten forsøkte å få tak i sverdet

I Merovingertiden er ringsverd en del av den germanske hirdordningen og sammen med sverdet ble det funnet vevde bånd med hakekors. Ifølge førstekonservator Perry Rolfsen ved Oldsaksamlingen i Oslo forsøkte også okkupasjonsmakten flere ganger under krigen å få fatt i sverdet uten å lykkes, da sverdet ble holdt skjult i et bankhvelv på Fagernes.

 

Ifølge Aftenposten forsøkte statsråd Ragnar Skancke i det nazifiserte Kirke- og undervisningsdepartementet å få ut tre gjenstander fra Oldsakssamlingen. Og allerede da gikk alarmen. Var det Snartemosverdet de ville ha tak i?

Universitet begynte å trenere saken, og senere bortfaller forespørselen. I ettertid ble det klart at det var Snartemosverdet nazistene synes å være ute etter, tenkt gitt som gave fra Reichsommissar Josef Terboven til  SS-sjef Heinrich Himmler som samlet på antikviteter, var interessert i arkeologi og i tysk historie, spesielt "germanske røtter".

 

-  Det  er mest sannsynlig at den påtenkte gaven skulle gis bort til Himmler, og det var Snartemosverdet det gjaldt, forteller  førstekonservator Rolfsen til Aftenposten.

 

Under krigen ble det laget 2 sverdkopier etter tegninger og fotografier. I 1943 fikk Quisling overlevert det ene. Dette befinner seg i dag i Oldsakssamlingene, mens det andre er gitt til Scottland som takk for samarbeidet med den skotske hær.

 

 

<< Previous        229 av 310        Next >>
 
 
 
Skriv ut