NROF
 

NROF avd. Oslo er -årets avdeling 2017-

Det er Aktiviseringsfondet i NROF som hvert år deler ut prisen "årets avdeling". 

I begrunnelsen for tildelingen i år, heter det at:

"Avdelingen som får prisen for året 2017 fremstår nå som en særdeles veldrevet avdeling. Aktivitetene er gode, varierte og mange. Økonomien og økonomistyringen er meget god.

Avdelingen er meget ryddig i sin dokumentasjon. Dette gjør det lett å få oversikt over aktivitetene. Hjemmesidene er ryddige, avdelingen gjør aktiv bruk av «min side». Aktivitetene i avdelingen omfatter skyting, feltidrett, foredrag, krigshisto-riske aktiviteter og minnemarkeringer. 

Spesielt har vi merket oss samarbeidet med Innsatsstyrkene og det store arbeidet som er gjort her, særlig tilrettelegging av skyteaktivitetene for denne gruppen. Nevnes skal også det meget viktige betydelige arbeide som er gjort og gjøres med kontroll og oppfølging av våpen og ammo.

Avdelingen har generelt meget stor og variert aktivitet og de har påtatt seg store arrangement på vegne av NROF sentralt, slik som NM i feltidrett, NM i pistol-langrenn og NROF-mesterskapet i skyting

De er aktive i militærhistoriske sammenhenger og de deltar på merkedager med æresvakter. Dette gjør de både lokalt og til støtte for NROF sentralt og Forsva-ret.

Det er lagt vekt på avdelingens gode samarbeid med nærliggende NROF-avde-linger og stående militære avdelinger i nærområdet. 

Avdelingens brede aktivitetstilbud bidrar til å øke Forbundets troverdighet i Forsvaret og informere om NROF utenfor vår «tradisjonelle» rekrutteringsbase.

Avdelingen har i 2017 øket netto-antallet betalende medlemmer.

Flere av dere vil nok nå ha fått mistanke om hvilken avdeling som er vinneren i 2017  -  Ja:

Det er avdeling Oslo!"

Kåre Gulliksen tar i mot prisen på vegne av NROF avd. Oslo. Til høyre Jon Smemo, leder i Aktiviseringsfondet.<< Previous        29 av 321        Next >>
 
 
Skriv ut