NROF
 

Årets Avdeling i 2012 ble NROF avd. Øvre Romerike

Det er NROF v/ Aktiviseringsfondet som står for og deler ut prisen Årets Avdeling. Her er det som ble lest opp under utdelingen på ekstraordinært landsmøte i 1. juni.

"Denne avdelingen har et godt og variert aktivitetsprogram hvor skyting er den største aktiviteten.

I tillegg bidrar avdelingen med debattkvelder og foredrag. Avdelingen har nære kontakter med andre forsvarsrelaterte organisasjoner, og sto i spissen for å opprette områdets Forsvarsforum. Her søkes det å slå sammen felles ressurser med de andre organisasjonene, og bringe inn gode foredragsholdere til felles samlinger.
Avdelingen har også representanter med i arbeidet ved flere historiske anledninger i nærområdet

Denne NROF-avdeling  er en solid og stø avdeling som følger opp sine forpliktelser så vel overfor NROF sentralt, Forsvaret, og andre samarbeidende institusjoner.

Avdelingen har et særlig godt samarbeidsforhold til HV-distriktet, FLO og andre av Forsvarets institusjoner i nærområdet. Avdelingen har også et godt samarbeid med naboavdelinger om felles å utnytte ressursene til beste for medlemmene.

Våpen og ammunisjon forvaltes på en god, oversiktlig og sikker måte. Avdelingen følger opp registrering av skyttere i det elektroniske datasystemet, følger opp forvaltning av våpen som er utlånt fra Forsvaret, og utfører de rapporteringer som kreves på en meget tilfredsstillende måte.

Det er god økonomisk styring ved avdelingen, med gode planer for bruk av midlene som er overskudd i regnskap og budsjett. Formålet er å bruke mest mulig av midlene ut i avdelingen for å skape aktiviteter blant medlemmene.

Under eksterne skytekonkurranser har medlemmene ved avdelingen representert NROF, selv om det har ved enkelte tilfeller mer gunstig å representere andre organisasjoner.


Sekretæren i NROF avd. Øvre Romerike, Jens-Bjørn Jensen, mottar plakett og kr. 6000,- fra Aktiviseringsfondets leder Jon Smemo.

Avdelingen har hatt økning av medlemsmassen siste år.

Kandidaten, skiller seg ut som en solid avdeling med jevn og høy aktivitet, og som punktlig følger opp ulike pålegg og anmodninger som gis fra sekretariatet og andre. 

Det er lagt særlig vekt på at avdelingen i en årrekke nå har ligget i denne posisjon som en stø, solid og stabil avdeling, med en jevn og variert aktivitet.
Årsaken til at avdelingen tidligere ikke har nådd opp, må tilskrives at det ikke er lagt større sentrale oppgaver til denne avdelingen, hvor det har vært naturlig å engasjere avdelingen i slike oppgaver.

I tillegg har avdelingen hatt medlemsøkning også i 2012.

NROFs Aktiviseringsfond har besluttet at NROF-avdeling Øvre Romerike tildeles prisen for ”Årets Avdeling 2012”.


<< Previous        175 av 310        Next >>
 
 
Skriv ut