NROF
 

NROF avd. Alstahaug er -Årets avdeling 2016-


NROFs Aktiviseringsfond deler hvert år ut prisen for Årets avdeling. Her er begrunnelsen for årets tildeling.

NROF avd. Alstahaug er en av NROFs minste avdelinger, med 29 medlemmer ved utgangen av 2016. Dette er ett medlem mindre enn i 2015, men likevel positivt for en liten avdeling som ligger langt fra Forsvarets avdelinger.

Avdelingen har gjennom mange år vært meget aktiv i vedlikehold av krigsminner- og monumenter, og har markert seg særlig positivt i forbindelse med sovjetiske krigsgraver og hedring av falne på slaveskipet Riegel. Dette har vakt oppmerksomhet også utenfor landets grenser.FV: Leder i NROF avd. Alstahaug, Inge Bildøy, mottar prisen fra Jon Smemo, leder i Aktiviseringsfondet.

Avd. Alstahaug har ikke egen skytevirksomhet, men tilbyr dette samarbeid med den lokale pistolklubben og har deltatt på arrangement i regi av avd. Helgeland.

Avd. Alstahaug er meget ryddig i administrative forhold.

Forbundsstyret og sekretariatet har uttalt at de er spesielt imponert over avd. Alstahaugs innsats og måten de har profilert avdelingen på. Aktiviseringsfondet sluttet seg enstemmig til forslaget. 

Årets avdeling er NROF avd. Alstahaug.


Vi gratulerer!

<< Previous        53 av 310        Next >>
 
 
Skriv ut