NROF
 

NROFs æresmedlem Steffen Hensrud ble bisatt i dag

 

Vestre Aker Kirke i Oslo strålte i høstsol da æresmedlem oberstløytnant Steffen Hensrud ble bisatt i dag, fredag 21. september. I en vakker seremoni med både tårer, humring og alvorsord, ble det tatt høytidelig farvel med en av NROFs viktigste støttespillere.


Æresmedlem i Norske Reserveoffisers Forbund, Steffen Hensrud, er gått bort. Med ham har Norge mistet en stor forsvarsvenn og Forbundet har mistet en klok leder, en fremragende inspirator og en god venn. Etter at vi fikk den triste beskjeden om hans død har det strømmet inn en mengde hilsninger som har understreket Steffen Hensruds store betydning for forsvarssaken og Norske Reserveoffisers Forbund.

19 år gammel begynte Steffen Hensrud det somskulle bli et livslangt og brennende engasjement for forsvarssaken. Det var først befalsskole og deretter krigsskole. Steffen Hensrud ble valgt ut til utdannelse i utlandet, og tjenestegjorde selv som instruktør på Befalskolen for Kavaleriet. Daværende kronprins Harald var en av elevene. Deretter fulgte operativ tjeneste og stabstjeneste i en god blanding, og rullebladet hans vitner om at dette var en offiser som hadde det som behøvdes for å nå langt.

Men hensynet til familien veide tyngre enn hensynet til en militær karriere med stadige beordringer og flyttinger. I 1970 gikk han derfor inn i næringslivet, men fortsatte sin militære tjeneste som aktiv reserveoffiser. Han var aktiv både på repetisjonsøvelser og i frivillig virksomhet. Da de forskjellige foreningene intensiverte sitt samarbeid, ble Steffen Hensrud avgjørende viktig i arbeidet. Han ble raskt sentral i det nye Norske Reserveoffisers Forbund, og var formann fra 1978 til 1982.


NROF stod vakt med flagg og NROFs fane under bisettelsen.

Steffen Hensrud var meget opptatt av fysisk fostring og var selv enhabil utøver. Men med sitt intellekt og brede erfaring, var det ingen overraskelse at han fokuserte på kompetanse og substans. Det dreide seg om psykologisk forsvarsberedskap, det var verneplikt, og ikke minst beredskap. Hans innspill vitnet om god kunnskap, sterke analytiske evner og solid dømmekraft. Steffen Hensrud var en mann man lyttet til!

Listen over de oppgavene han påtok seg og de vervene han dekket, er imponerende lang. Hele tiden sørget han for å holde seg oppdatert. Men det var kanskje kombinasjonen av visdom og kunnskap med personlig varme og omtanke, som gav ham en spesiell utstråling og gjorde at man ble ekstra lydhør i hans nærvær. Det var aldri tvil da den gjennomførte hedersmann ble valgt til Forbundets æresmedlem i 2002.

Med Steffen Hensruds triste bortgang har Norge mistet en rakrygget offiser og NROF en av sine viktigste støttespillere.

Vi lyser fred over Steffens Hensruds minne.

Generalsekretær Jørgen Berggrav
 

<< Previous        223 av 310        Next >>
 
 
 
Skriv ut