NROF
 

Rittmester Per K. Jacobsen har fått NROFs hederstegn


Forbundsstyret i NROF vedtok i september i fjor å tildele rittmester Per K. Jacobsen NROFs hederstegn. 

I begrunnelsen for tildelingen heter det blant annet at:
Rittmester (R) Per K. Jacobsen har vært medlem av Norske Reserveoffisers Forbund siden 1993. Han har vært aktiv helt siden han ble medlem, og var formann i NROF avd. Salten fra 1998 til 2004, da han gikk inn som medlem av Forbundsstyret. 

Per Jacobsen har vært en svært viktig støttespiller for de nordnorske avdelingene og for avd. Salten spesielt. Hans vurderingsevne, positive innsatsvilje, kunnskap og et unikt kontaktnett har bidratt til å holde aktiviteten på et godt nivå. Han er dypt engasjert i forsvarsspørsmål, og betraktes som en ressursperson i hele landsdelen. Per Jacobsen er uredd og engasjert, og blir lyttet til. Han har ytt fortjenestefull innsats for Forbundet, reserveoffiserene og forsvarssaken gjennom en årrekke og hans innsats for forsvarssaken og hans evne til å skape kontakter har gjort ham til en særdeles og ambassadør for NROF.

Vi gratulerer!
 
<< Previous        155 av 317        Next >>
 
 
Skriv ut