NROF
 

17. mai feiring landet rundt

NROF avd. Follo sto æresvakt ved statuen av oberst Birger Eriksen i Badeparken i Drøbak.
På Akershus Festning i Oslo, legger NROF avd. Oslo ned krans og holder tale på minnesmerket over falne patrioter. De legger også blomster ned på kompani Linges minnestøtte på festningen.


Kapt. Jarl Brekke fra avd. Oslo holder tale. Ltn Inge Brekke (th) holder NROFs fane.

Har DU bilder fra andre steder i landet hvor NROF har hatt et arrangment på 17. mai? Send det til oss på post@nrof.no .
<< Previous        244 av 310        Next >>
 
 
 
Skriv ut