NROF
 

Arnfinn Vik


Født  1958
Bor i   Oslo
Militær utdannelse 1977-1978Luftforsvarets befalskole
 1979-1982Luftkrigsskolen
 1987Royal Military College of Science, UK
 1988Luftforsvarets stabsskole
 1995-1995Canadian Forces Command & Staff College, Toronto, Canada
Militær tjeneste 1982-1986Ørland Hovedflystasjon, Luftvernartilleribataljonen
 1986-1989Luftforsvarets Skoler i Stavern
 1989-1991Andøya Flystasjon, Batterisjef
 1991-1993 FFI
 1993-1995 Forsvarets Overkommando, Luftforsvasstaben
 1996-1998Forsvarets Overkommando, sentralstaben. Timelærer på LKS 
Sivil utdannelse1999-2000 Handelshøyskolen BI, informasjonsledelse
Sivil arbeidserfaring 1998-2000Christiania Bank IT, ulike stillinger
 2001- ddNordea, ulike stillinger 
Medlem i NROF 2015avd. Oslo
NROF-verv2016-2. varamedlem i NROFs forbundsstyre
   

 
 
Skriv ut