NROF
 

Nordisk samarbeid

NROF har et godt samarbeid med sine nordiske søsterorganisasjoner. Forbundene samles til møter to ganger i året. Ett vintermøte i januar/februar og ett sommermøte i juni. Samtidig med sommermøtet gjennomføres en nordisk feltidrettskonkurranse for lag.

* I Finland finnes organisasjonen 
Finlands Reservofficersförbund, FROF.

Informasjon om FROF finner du på: www.rul.fi
* I Sverige finnes organisasjonen
 SVEROF.

Informasjon om SVEROF finner du på: www.sverof.se


* I Danmark finnes organisasjonen Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark, HPRD. 

Informasjon om HPRD finner du på: www.hprd.dk

HPRD gir ut tidskriftet "Reserven". Les siste nummer her.


 
 
Skriv ut