NROF
 

CIOR logo

Fakta om CIOR og CIOMR

CIOR, Confederation Interalliee des Officiers de Reserve 

CIOMR, Confederation Interalliee des Officiers Medicin de Reserve 

Organisering
CIOR ble grunnlagt i 1948 av NATO-landene Frankrike, Belgia og Nederland og består i dag av 36 medlemslands reserveoffisersforeninger og representerer dermed interessene til over 1,3 millioner reserveoffiserer i nasjoner både i og utenfor NATO. 

CIOR består av følgende fagrelaterte komiteer (møtes fire ganger i året): 
• CIMIC (Civil Military Co-orporation) 
• DefSec ( Defence Attitude and Security Issues) 
• LEGAL ( Legal affairs) 
• PfP & O ( Partnership for Peace and Outreach) 
• MILCOMP (Military Competitions) 
• CLA (CIOR Language Academy) 
• YROW (Young Reserve Officers Workshop) 

CIOMR gjennomfører sine møter sammen og parallelt med CIOR og er organisert tilnærmet likt. 

Målsetning
• Fremme forståelsen for sikkerhets- og forsvarsspørsmål i NATO-landene. Dette gjøres blant annet ved bruk av reserveoffiserer i totalforsvarsoppgaver, samt utnyttelse av reserveoffiserers sivile og militære ferdigheter. 
• Være bindeleddet mellom reserveoffiserene og myndighetene i de respektive land og mot NATO kommandoene for å utvide gjensidig forståelse og kunnskap. 
• Bidra til internasjonal utveksling og gjensidig informasjon om reserveoffiserer. I tillegg til å bidra til organisering, administrasjon og trening av reservestyrker i NATO-land, samt å bedre deres motivasjon, evner interoperabilitet og gjensidig tillit gjennom felles og utvekslende treningsprogrammer. 

For mer informasjon, se www.cior.net og www.ciomr.org  

NROF og CIOR / CIOMR 
NROF kom med i dette interallierte samarbeidet i perioden 1976/78.  
 
 
Skriv ut