NROF
 

Lørdag 9. september på Sessvollmoen

Vær med og tren «Military Casualty Simulation Training» på tidligere britiske soldater. «Casualty Resources» er en gruppe skadde, britiske veteraner som arbeider som markører under øvelser. Nå er de i Norge. De er selv skadet i tjeneste og treningen blir svært reell for deltagerne. Her er mangler det både armer og ben og skadesminke taes til en nytt nivå!

Vi søker etter deg som har tjenestegjort i Forsvaret (du må minimum ha gjennomført førstegangstjeneste) og som nå er helsefagarbeider. Det vil si leger og sykepleiere i alle kategorier, ambulansepersonell, medicer, veterinærer og farmasøyter. Du må også være i "gripbar alder" for Forsvaret, dvs under 55 år.

Du må også være villig til å stå på interesseliste hos FSAN og NROF.

Benytt denne anledningen til å bli oppdatert, danne nettverk og se på mulighetene for ytterligere tjeneste i Forsvaret.

Her er det foreløpige programmet (endringer kan forekomme):

Tid Hva skjer? 
kl. 0830Registrering  
kl. 0900-0920Velkommen
FSAN/NROF
Administrativ informasjon
FSAN/NROF
kl. 0930-1000Teori/tørrtrening pistolskytingNROF avd. Øvre Romerike
kl. 1000-1245Feltøvelse med bl. a. bårebæring, skyting, skadescenario med markører, CBRN-vogn demo, CUF (Care under Fire)
NROFs Sanitetsutvalg/NROF avd. Øvre Romerike
kl. 1245-1315Lunsj
kl. 1315-1600Fortsettelse feltøvelse
kl. 1600-1800Avslutning/grilling

Antrekket for dagen er sivilt tøy som tåler en dag ute. 

Militært sanitetspersonell er mer enn at sivilt helsepersonell hentes inn til tjeneste i Forsvaret. I tillegg til den medisinske ekspertisen, må disse også ha en forståelse for militær virksomhet og sammenhenger.

Send påmelding til post@nrof.no og merk e-posten med "Sanitetsdagen 2017".

Det koster ingenting å delta, men reise og opphold må den enkelte dekke selv.


 
 
 
 
Skriv ut