NROF
 

NROF mesterskap i skyting 2016

NROF Nedre Romerike kan i år invitere alle medlemmer til NROF-mesterskap på Sessvollmoen skytefelt ved Gardermoen hovedflyplass, lørdag 1. Oktober. Skytingen er forventet å starte klokken 11:00.Konkurransen er åpen for NROF-medlemmer fra hele landet. 

Vi gjør oppmerksom på at det skytes etter det nye "SKYTE-REGLEMENTET", og ber derfor deltagerne om og sette seg inn i dette.

Veibeskrivelse
Bruk kartverket Google Map eller Finn, klikk på linken eller skriv inn referansen under i søkefeltet
60°13'57.1"N 11°08'16.3"E        eller      60.232520N, 11.137870E
Sessvollmoen er skiltet fra E6. Oppmøte er på bane 13

Påmelding
Påmelding innen 20 Sept. 2016. Påmelding skal inneholde: Navn, grad, lokalavdeling, samt mobiltelefonnummer og e-post til den enkelte.
Påmelding sendes til: nedreromerike@nrof.no

Deltakeravgift
Deltakeravgift er satt til 200 kroner per start/klasse. Betales kontant ved fremmøte.

Registrering, konkurransen, fremmøte.
Fremmøte for registrering og kontroll på bane 13 mellom kl:10:00--11:30.
Hver deltaker kan delta i inntil 2 geværklasser.
For detaljer om program, reglement, etc, henvises til NROFs skytereglement.
Konkurransen starter så snart ett lag er klart. Vi minner om våpenkort og gyldig medlemsbevis. 

Ammunisjon
Den enkelte skytter må selv stille med ammunisjon.  

Våpenkontroll
Det vil bli gjennomført våpenkontroll før skyting etter NROFs våpentekniske reglement. Stikk prøver av våpen og ammunisjon underveis vil også forekomme. 

Premieutdeling blir på skytebanen umiddelbart etter endt skyting, tentativt kl. 16:00. (Avhengig av antall deltakere)

Overnatting: 
Må ordnes av den enkelte selv.

Kontaktpersoner:
Gunerius Finstad, tlf: 95 25 31 10
Erik Eriksen, tlf: 90 13 56 78

 
 
Skriv ut