NROF
 
Det deltok 56 skyttere på årets arrangement, det første etter mange års opphold.
NROF avdelingene Stjørdal og Innherred stod for den praktiske gjennomføringen.
Arrangementet gikk meget godt og skytterne ga mange gode tilbakemeldinger.

Resultatene ble som følger:


Individuelle resultater

Lagmesterskap

Luftforsvaret og NROF takker arrangøren og deltakerne for innsatsen i år og håper å se alle igjen neste år.1 av 2        Next >>
 
 
Skriv ut