NROF
 

Endrede uttakskriterier for deltagelse i internasjonale konkurranser

NROFs skyteutvalg har valgt å justere på uttakskriteriene for internasjonal deltagelse fra og med 2013. 

Den nye justeringen lyder som følger: 
Kun resultater i geværklasse 1 i kombinasjon med klasse Tjenestepistol (herunder også P80) teller for uttak. 

Bakgrunnen er at man ikke ønsker at utstyret i for stor grad skal være en påvirkende faktor for uttaket, men at det er skytterens ferdigheter som skiller ved uttaket.

Dette utelukker ikke skytterne fra å skyte i andre geværklasser eller med andre håndvåpen. Vinneren av Vårkonkurransene vil fortsatt være skytteren med det beste resultatet fra geværklasse 1 og valgfritt håndvåpen. 

Det som er viktig å merke seg er at de som ønsker å kvalifisere seg til internasjonal deltakelse må stille med P80 (Forsvarets tjenestepistol) eller annen pistol som fyller kravene for klasse Tjenestepistol i kombinasjon med geværklasse 1.


Denne endringen i uttaksreglene for internasjonal deltakelse endrer ikke mesterskapsprogrammet og vil ikke påvirke eksisterende mesterskapsprogram i NROF. Vær derfor oppmerksom på at dette ikke åpner for å skyte med flere pistoler i kombinasjon med flere rifler. Det vil stadig kun være én gjennomføring med pistol og dette ene resultatet kan kombineres med ulike resultater fra ulike rifleklasser.

Finn hele Skytereglementet her.
 
 
Skriv ut