NROF
 

Nijmegen 17.-20. juli 2018

Forberedelsene til marsjen i 2018 er nå i gang.
Vi har startet planleggingen og forberedelsene for 2018. Alle detaljer og informasjon for deltagelse i 2018 er ikke klart fra de nederlandske arrangørers side, men vi vil holde dere orientert her på denne siden.

Norge har i 2018 fått 375 plasser


Fordeling av antall tildelte plasser blir som følger:
275 plasser til gående i avdeling
100 plasser til individuelt gående

I gruppen av individuelle vil det som tidligere år holdes av plass til minst 10% førstegangsgåere. Merk at det ikke er begrensning på antall førstegangsgåere i avdeling.

Påmeldingen foregår etter førstemann til mølla prinsippet og starter umiddelbart når påmeldingen åpner.

Påmeldingen for 2018

Da er alle plasser fylt opp. Vi har dessverre ingen flere ledige plasser. Er du eller avdelingen din interessert i å delta, må dere stå på venteliste og se om det skulle dukke opp en mulighet. 

Avdelinger som ønsker påmelding nå, må ta kontakt med oss på e-post nijmegen@nrof.no 

Påmelding for individuelle deltagere er avsluttet nå. Du kan fortsatt registrere deg på venteliste her.

Siste frist for påmelding er 22.mars. Etter denne datoen er din påmelding bindene. Du vil ikke ha krav på å få refundert startkontingenten din etter denne datoen. Før denne datoen har du mulighet til å trekke deg.

Påmeldingen vil først være gyldig når innbetalingen av faktura er registrert.

Hvordan melde på en avdeling

Påmeldingen foregår i 2 trinn:

Trinn 1: Registrering og opprettelse av bruker i påmeldingssystemet.
Registrer fornavn, etternavn og e-post til leder i avdelingen. Registreringen og all informasjon blir sendt til den registrerte e-post adressen. Dette må derfor være en adresse dere har jevnlig tilsyn med. Se bilde.
Straks dette er registret kommer dere inn på registreringsskjemaet. 

Trinn 2: Påmelding av avdelingen.
Legg inn navn på avdeling, antall pax i avdelingen, sykkelordonnans og behov for å leie sykkel. Trykk også på knappen for diplom til alle i avdelingen, dersom dette er ønskelig. Disse punktene legger grunnlaget for generering av faktura til avdelingen.
Deretter legger dere inn all informasjon i feltene for avdelingens leder og trykker "lagre". Resterende informasjon kan dere registrere på et seinere tidspunkt.

Sørg for å ha all informasjon klart før påmelding! Se her hva du trenger.

Alle navnene/deltagerne trenger ikke å være på plass til påmeldingen. Det viktige da er hvor mange PLASSER avdelingen skal ha og hvem som er AVDELINGSLEDER.

Startkontingent 2018


Startkontingenten dekker forlegning og forpleining i Heumensoord, tilgang til rasteplasser, påmelding til arrangør og administrativ støtte. Reisen til og fra leiren i Nijmegen må den enkelte ordne selv.
For 2018 har den nederlandske arrangøren valgt å øke startkontingenten med ca 20 €. I tillegg har den norske krona svekket seg ytterligere opp mot Euro det siste halve året. Vi ser oss derfor nødt til å øke startkontingenten for å dekke inn deler av denne økningen. Startkontingenten i 2018 blir derfor 4100 NOK. 

Hvis du ønsker diplom (kr. 100,-) eller returbuss fra Heumensoord lørdag 22. juli kl. 0600 til Schipol (kr. 150,-), kommer det i tillegg.

Påmeldingen vil først være gyldig når innbetalingen av faktura er registrert.

Påmeldingen er bindene etter 22.mars, da den stenger. Du vil ikke ha krav på å få refundert startkontingenten din etter denne datoen.
Før denne datoen har du mulighet til å trekke deg.

- Løypene og rasteplassene vil stort sett være like i 2018 som i 2017. 

- Påmelding for norske deltagere
vil komme med egne linker her.Kontaktinformasjon

Prosjektleder og delegasjonsleder er kaptein Ståle Sandholt.
Vi treffes på Akershus festning bygning 60 mellom kl. 0900 og kl. 1500 på hverdager.
E-post: nijmegen@nrof.no
Mobil: 99 09 62 20
Facebook: Nijmegenmarsjen Norge/Norway

Annen utfyllende informasjon:

 
 
Skriv ut