NROF
 

Militært norgesmesterskap i pistolskyting

26. april 2018

Invitasjon
Forsvaret og NROF ønsker hjertelig velkommen til militært norgesmesterskap i pistolskyting.  Mesterskapet omfatter bane- og feltskyting.

Konkurransen gjennomføres på Frigården skytebaner i Stjørdal.

Onsdag 25. april: Fremmøte for langveisfarende. 
Torsdag 26. april: Baneskyting, feltskyting og premieutdeling

Fullstendig invitasjon og teknisk reglement finner du her.Påmelding
Påmelding skal skje gjennom egen avdeling og skal være arrangør i hende senest tirsdag 03. april 2018. Avdelinger kan ha begrensninger i hvor mange de dekker reise for, men hver enkelt kan fritt delta for egen kostnad.

Påmelding skal inneholde:
Grad, for- og etternavn
Avdeling
Klasse 
Spesifiser om man er inne til førstegangstjeneste

Kontaktperson for arrangøren:
Lt. Nils Håvard Dahl
Mobil: 90 64 29 11
E-post: nilshdahl@gmail.com 
 
Forlegning og forpleining
Reise, kost og losji dekkes, avhengig av beordring, av den enkelte eller hjemmeavdeling. Kontaktperson ved hjemmeavdeling skal således melde inn behov for forlegning og forpleining til HV-12 via REMEDY. Hjemmeavdeling skal betale for disse tjenestene. Bestillingene merkes med Militært NM pistolskyting. Deltakerne forlegges på kvarter og forpleining foregår i messa. For NROFs medlemmer må dette bestilles hos kontaktperson for arrangøren.

Kontaktperson for HV-12:
Per Høiås
Mobil 489 93 890
E-post: phoias@mil.no 

Reiseinformasjon
Den enkelte er selv ansvarlig for reisen til og fra Værnes Garnison. Det går fly og tog til Stjørdal både nordfra og sørfra. Det går busser fra Trondheim.
 
Lagskonkurranse
Det konkurreres om beste 3-mannslag. Selvstendige administrative avdelinger kan stille egne lag.
 


 
 
Skriv ut