NROF
 

Bli med på Militærmaktseminaret 2016

Vi er i ferd med å sette sammen årets program for Militærmaktseminaret. 

Merk deg følgende allerede nå:

Sted:  ​Forsvarets stabsskole, Akershus Festning, Oslo
Start:   Søndag 20. november kl. 0900​
Slutt: Mandag 21. november kl. 1530


Søndag vil det være fokus på LTP og forsvaret av Norge, og utfordringer i lys av LTP'en.

Mandag vil de sikkerhetspolitiske utfordringene i Europa og Midt-Østen, og NATO etter Warszawa, være hovedtemaer.

Av foredragsholdere kan vi nevne:
- Generalinspektør for Hæren, Odin Johannessen
- Generalinspektør for Sjøforsvaret, Lars Saunes
- Sjef for Forsvarets Operative Hovedkvarter, Rune Jakobsen
- Robert Mood, tidl. GIH, veteraninspektør og nylig avgått MMB i NATO
- Janne Haaland Matlary, professor II ved Forsvarets stabsskole
- Kontreadmiral Elisabeth Natvig, Forsvarsdepartementet
- Major Håvard Johansen, Forsvarets stabsskole
- Orlogskaptein Thomas Slensvik, Forsvarets stabsskole
- Robin Allers, Institutt for Forsvarsstudier IFS
- Magnus Håkenstad, Institutt for Forsvarsstudier IFS

Deltagere:
Både militært tjenestegjørende og ikke-tjenestegjørende personer kan delta. Personer som ikke er medlemmer av NROF er også velkomne til å delta under seminaret.

Det forutsettes at NROF-medlemmer gjennomfører informasjon og orienteringer ved egen avdeling etter seminaret.

Seminaravgift:
-NROF-medlemmer: Kr 250,-
-Ikke-medlemmer av NROF: Kr 500,-


Reise og opphold:
Den enkelte må selv organisere og sørge for reise og opphold under seminaret. NROF-medlemmer får, og i henhold til bestemmelsene i NROFs reiseregulativ, refundert reise og opphold som overstiger Kr. 1500,- (gjelder i Norge). Det forutsettes dog at deltagere som bor i stor-Oslo-området sover hjemme.

Påmelding til post@nrof.no
 
 
Skriv ut