NROF
 

Spennende utfordringer i Finland i april

Nordisk Feltidrettsmesterskap for reserveoffiserer gjennomføres i år som et patruljeløp, med firemannslag, i Padasjoki, 15 mil nord for Helsingfors. 

Datoen er 20. til 21. april.

Løpet går over ca. 30 kilometer og tar ca. 20 timer. Under løpet skal deltakerlagene utføre forskjellige øvelser som skyting, rekognosering, førstehjelp og andre praktiske oppgaver. Det vil være innlagte sjekkpunkter hvor lagene må være innen en gitt tid. Disse sjekkpunktene fåes i form av koordinater. Kartene vil være i 1:50 000. Det er ikke lov å bruke GPS.

I løpet av konkurransen vil lagene bli forsøkt hindret/forsinket av "fiendtlige styrker". Resultatene av konkurransen vil være en kombinasjon av tid som er brukt og oppgavene som er gjennomført.

Forbundet vil bidra med tilskudd til reise og startkontingent i Finland.

Deltakelse i Nordisk Mesterskap vil være et viktig kriterium for å velge ut NROFs deltakere i CIORs mangekampkonkurranse i Quebec, Canada, i august 2018. 

Interesserte må ta kontakt med NROF på post@sekr-nrof.no innen 1. mars.

<< Previous        2 av 5        Next >>
 
 
Skriv ut