NROF
 

Feltidrett

Idrett er en av de viktige aktivitetene til NROF. NROF bruker mye ressurser på å få gjennomført ulike aktiviteter. Deriblant har NROF et eget Skyte- og Feltidrettsutvalg (SFU) som har ansvaret for alle våre faste sentrale idrettsarrangementer. Dersom du er interessert, eller vil vite mer, setter vi stor pris på om du enten tar kontakt med sekretariatet eller de som har ansvaret for de ulike aktivitetene.
 
 
Skriv ut