NROF
 

Sentrale aktiviteter i NROF

Kurs, skyting og feltidrett er viktige aktiviteter for medlemmene i NROF. Alle medlemmer i NROF har anledning til å delta på kursene som arrangeres. Du får da anledning til å holde deg oppdatert og å holde vedlike militære ferdigheter. Gjennom kursene får du mulighet til å få en bedre og dypere forståelse av det nye Forsvaret.

​Kalenderen under viser alle våre aktiviteter arrangert fra sentralt hold gjennom året. Det er Idrettsutvalget (IU) som har overordnet ansvaret for våre sentralt styrte idrettsarrangementer.

De fleste aktivitetene arrangeres av NROF-avdelingene og er ikke synlig på denne oversikten. For å finne lokale arrangementer nær deg må du gå inn på sidene til den NROF-avdelingen som er nærmest deg. I kolonnen til venstre finner du linker til mer informasjon om feltidrett.

Sentrale aktiviteter i NROF 2018

Aktivitet ​

Dato 

Sted

Merknad

KURS

 

 

 

Militærmaktseminar

Ultimo november

OsloInformasjon kommer høsten 2018
 PsyopskursOktober

Oslo

Informasjon kommer høsten 2018Skyteinstruktørkurs
1.-4. mars

Steinsjøen

Informasjon om nominasjon av kandidater sendes ut til avdelingene

Overlevelse Barmark

TBD


Vinterkurs 20174.-11. mars

Ånn, Sverige

Invitasjonen finnes her. 

SKYTING

 

 

 

Vårkonkurranse i skyting, Nord-Norge

28. april

Setermoen, Midt-Troms

NROF avd. Midt-Troms inviterer. Se invitasjonen her.

Vårkonkurranse i skyting, Midt-Norge

28. april

Frigården, Stjørdal

NROF avd. Stjørdal arrangerer. Se invitasjonen her.

Vårkonkurranse i skyting, Østlandet

22. april

Løvenskiold, Bærum

NROF avd. Oslo arrangerer. Se invitasjonen her.

Vårkonkurranse i skyting, Vest- og Sørlandet

21. april

Blikshavn, Karmøy

Arrangør NROF avd. Haugaland. 

NROF-mesterskapet

 

Blikshavn, Karmøy

Arrangør NROF avd. Haugaland. 

Mesterskap i nivå 3

 

Oslo?


Mesterskap i 22LR


Frigården, StjørdalNROF avdeling Stjørdal arrangerer.

VINTERIDRETT

 

 

 

Pistollangrenn

3.mars

Lygnasæter

Les mer her.

Ski og Skiskyttermerket


FELTIDRETT OG MANGEKAMP

 

 

 

Nijmegenmarsjen - Vierdaagse

17.-20. juli

Nijmegen, Nederland

Les mer her.

NROFs Feltidrettsmesterskap

 


NROF Mangekamp

 

CIOR mangekampmesterskap

5.-11. august

Quebec City, CANADA

Nordisk Feltidrettsmesterskap

 


PATRULJELØP

 

 

 

NROFs Patruljeløp

 

Feltdag for seniorer

 

ANDRE AKTIVITETER

 

 

 

Nordkalottreffet

 

Landsmøtet 2018

26.-27. mai

Gardermoen

Informasjon kommer

Mil-NM i gevær

7.-8. august

Stjørdal

Tidstabell finner du her.

Mil-NM i pistol

26. april

Frigården,

Stjørdal

Arrangeres av NROF på vegne av Luftforsvaret. NROF avd Stjørdal og Innherred er tekniske arrangører.    


Ånn, Sverige
 
 
Skriv ut